دوره و سمینار ها

PORTFOLIOS
سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران  بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی  ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )

همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )

سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان

سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان

سمینار آموزشی مالیات آنچه که از نداسنتن آن ضرر کرده ایم ( هتل ونوس قم )

سمینار آموزشی مالیات آنچه که از نداسنتن آن ضرر کرده ایم ( هتل ونوس قم )