دوره و سمینار ها

PORTFOLIOS
شانزدهمین دوره مالیاتی بهار 97

شانزدهمین دوره مالیاتی بهار 97

سمینار مدیریت کسب و کار قرن 21

سمینار مدیریت کسب و کار قرن 21

سمینار چگونه کارفرمای حرفه ای باشیم

سمینار چگونه کارفرمای حرفه ای باشیم

سمینار آخرین قوانین مالیات عاقلانه

سمینار آخرین قوانین مالیات عاقلانه

سیزدهیم دوره مالیاتی بهار 97

سیزدهیم دوره مالیاتی بهار 97

دهمین دوره صفر تاصد مالیاتی

دهمین دوره صفر تاصد مالیاتی

تور آموزشی قبرس

تور آموزشی قبرس

پاییز 98 هفدهمین دوره صفر تا صد مالیاتی

پاییز 98 هفدهمین دوره صفر تا صد مالیاتی

پانزدهمین دوره صفر تا صد مالیاتی پاییز 96

پانزدهمین دوره صفر تا صد مالیاتی پاییز 96

بیستمین دوره صفر تا صد دفتر زمستان  1399

بیستمین دوره صفر تا صد دفتر زمستان 1399

بیست و یکمین دوره مالیات 1400پاییز

بیست و یکمین دوره مالیات 1400پاییز

کنفرانس خلاقیت و نوآوری محصولات (ساختمان مرکزی برج های دو قلوی پتروناس کوالامپور مالزی )

کنفرانس خلاقیت و نوآوری محصولات (ساختمان مرکزی برج های دو قلوی پتروناس کوالامپور مالزی )

دوره های آموزش تخصصی و پیشرفته مالیاتی ویژه حسابداران و مدیران مالی

دوره های آموزش تخصصی و پیشرفته مالیاتی ویژه حسابداران و مدیران مالی

سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران  بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی  ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )

همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )