مالیات حقوق چیست؟ کارمندان چه مالیات هایی باید بپردازند؟

از جمله رایج ‌ترین مالیات ‌ها در کشور مالیات بر حقوق می‌ باشد. از مهم ‌ترین اهداف در تئوری‌ های قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات می‌ باشد که در نتیجه آن توزیع عادلانه درآمد است. در نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات حقوق در زمره مالیات بر درآمد قرار گرفته و همچنین مالیات بر حقوق در ردیف مالیات‌ های مستقیم می ‌باشد و با تناسب خاصی از درآمد مشخص می ‌گردد.

کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در داخل یک محدوده ملیتی و مرز سیاسی یک کشور فعالیت اقتصادی و خدماتی جهت کسب درآمد انجام می‌دهند در زمره مشمولان پرداخت مالیات قرار می‌ گیرند. مالیات در دو دسته اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقسیم می ‌شود. به ‌طورکلی مالیات بر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی بوده که این نوع مالیات از نظر حجم، ثبات، کارایی و سهولت در پرداخت و جمع‌آوری آن از اهمیت بسزایی برخوردار می ‌باشد.

پیوند محاسب در این مقاله در کنار شماست تا قوانین مالیات بر حقوق را برای شما عنوان کرده و نوع نرخ و محاسبه مالیات بر حقوق طبق قوانین ۱۴۰۱ را بررسی کنیم.

مالیات حقوق چیست؟

برای این ‌که بدانیم مالیات حقوق چیست در ابتدا باید بدانید که مالیات به ‌طورکلی به ۲ دسته تقسیم می‌ شود که شامل مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم می ‌باشد.

  • مالیات مستقیم

 مالیات مستقیم به مالیات‌ هایی گفته می ‌شود که به‌ صورت مستقیم از اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ‌های مشخص و با توجه به اظهارنامه ‌های حقوقی و محاسبات صورت‌ گرفته از آن ‌ها گرفته می‌ شود. مانند مالیات بر درآمد، حقوق و یا مالیات بر دارایی.

  • مالیات غیرمستقیم

 به مالیات‌ هایی گفته می ‌شود که معمولاً بر روی قیمت کالا ها و خدمات از مشتریان و مصرف ‌کنندگان گرفته می ‌شود مانند مالیات‌ های بر ارزش ‌افزوده یا مالیات بر واردات و... .

بر اساس ماده ۸۸ قانون اساسی که متعلق به قانون مالیات ‌های مستقیم می ‌باشد، مالیات حاصل از حقوق در زمره مالیات‌ های تکلیفی شمرده می‌ شود و به این معنا که مؤدی مالیاتی کسی است که وظیفه شناسایی مبلغ و پرداخت و مالیات پرسنل خود را به ‌عهده دارد یا به ‌طور کلی کارفرما، بنابراین کارمندان و پرسنل مجموعه ‌ها در مقابل مالیات بر درآمد وظیفه‌ای ندارند.

آیا کارگران نیز باید مالیات حقوق پرداخت کنند؟

در پایان هر سال سازمان امور مالیاتی کشور میزان مالیاتی که حقوق‌ بگیران چه کارگران و چه کارمندان می‌ گیرند را برای مالیات مشخص کرده‌ است و مالیات حقوق کارگران و کارمندان از نظر کسری مالیاتی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. نکته‌ ای که قابل ‌توجه است این است که نرخ مالیات مشخص‌ شده از طرف سازمان امور مالی کشور با توجه به میزان درآمد کارمند یا کارگر تعیین می ‌گردد. برای تعیین نرخ مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان هرساله در ابتدا مقدار حقوقی که معاف از پرداخت مالیات هستند از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می ‌گردد که حداکثر این میزان برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین گردیده‌ است.

در ادامه برای مالیات حقوق بر اساس جدولی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می ‌شود. مالیات به ‌صورت پله‌ای تعیین گردیده و دریافت می‌ گردد و برای کسانی که حقوق آن‌ ها بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان باشد باید ده ‌درصد مالیات پرداخت کند و همچنین کارگران یا کارمندانی که حقوق دریافتی آنان بین ۱۵ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان باشد باید ۱۵ درصد مالیات را پرداخت کند. مالیات مصوبه کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ برای مالیات حقوق کارگران ارائه شده‌ است.

مشمولان مالیات حقوق چه کسانی هستند؟

براساس قانون مصوب مجلس طبق ماده ۸۰ ق، م، م، هر گونه کسب درآمدی که یک شخص حقیقی در قبال خدمت اشخاص دیگر چه اشخاص حقوقی باشند و چه اشخاص حقیقی در قبال کارآفرینی در ایران برحسب مدت و نوع کار انجام ‌گرفته در زمره مشمولان مالیات حقوق یا همان مالیات بر درآمد می‌ باشند.

مالیات حقوق

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۱

همان‌ طور که عنوان کردیم مشمولان مالیات بر حقوق کسانی هستند که میزان حقوق دریافتی آن ‌ها در سال ۱۴۰۱ بالاتر از ۵میلیون ۶۰۰ هزار تومان باشد، و کسانی که حداکثر تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می ‌کنند در زمره معافیت مالیاتی به شمار می ‌روند. به ‌طور کلی علاوه‌ بر معافین مالیاتی، ۴ پایه شغلی و درآمدی دیگر هستند که در زمره مشمولان مالیات بر حقوق یا مالیات بر درآمد قرار دارند.

گروه اول

بر اساس پیش‌ نویس بودجه، مجموع حقوق سالانه تا یک‌ و نیم برابر پایه معافیت در زمره مشمولان پرداخت ده‌ درصدی قرار می‌ گیرند که به این گروه، گروه اول یا پایه اول گفته می‌ شود.

افرادی که در این گروه قرار می ‌گیرند بر اساس حداکثر قیمت حقوق معرفی ‌شده برای معافیت‌ های مالیاتی یعنی کسانی که درآمد آن‌ ها بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان باشد می ‌بایست 10 ‌درصد از حقوق خود را به‌ عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

گروه دوم

افرادی که گروه حقوق آن‌ ها بین یک ‌و نیم تا ۲ نیم برابر پایه معافیت می‌ باشد در زمره گروه دوم قرار می ‌گیرند که می ‌بایست ۱۵ درصد حقوق خود را بعنوان مالیات پرداخت کنند. یعنی کسانی که حقوق آن‌ ها بین ۱۵ میلیون تومان تا ۲۵ میلیون تومان می ‌باشد می‌ بایست ۱۵ درصد از حقوق خود را به مالیات تعلق دهند.

گروه سوم

گروه سوم به آن دسته از افرادی اطلاق می ‌شود که مجموع حقوق دریافتی  آن ها بین ۲ نیم تا ۴ برابر معافیت مالیاتی باشد. این گروه می‌ بایست ۲۰ درصد را به ‌عنوان مالیات به امور سازمان مالیاتی کشور پرداخت کنند این دسته به میزان 20 درصد حقوق خود مشمول مالیات می ‌شوند.

گروه چهارم

گروه چهارم به آن دسته از اشخاص حقوق ‌بگیری گفته می‌ شود که میزان حقوق دریافتی سالانه آن‌ ها از مازاد تا ۴ برابر پایه معافیت یعنی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد این دسته از افراد می ‌بایست فنی حقوق آن‌ ها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد. این دسته از افراد می ‌بایست ۳۰ درصد از دریافتی خود را به‌ عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

زمان تسلیم فایل مالیات حقوق

براساس ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم تمامی کار فرمایان و کسانی که مکلف به پرداخت حقوق پرسنل خود هستند می ‌بایست مالیات مربوطه را مطابق قانون ماده ۸۵ قانون مالیات مستقیم محاسبه کرده و کسورات آن را نیز تعیین کرده و تا پایان ماه بعدی مهلت دارند علاوه ‌بر تسلیم و ارائه فهرستی که حاوی نام و نشانی دریافت‌ کنندگان حقوق و همچنین به میزان حقوق به امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه‌ های بعد صرفاً تغییرات ارائه ‌شده را لحاظ کنند.

جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق

برای عدم پرداخت مالیات حقوق، ۲ نوع ماده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که متعلق به قانون مالیات مستقیم می‌ باشد مصوب شده ‌است. به‌ طور کلی مؤدیان مالیاتی برای پرداخت مالیات ۲ مرحله را باید انجام دهند ابتدا اظهارنامه مالیاتی و لیست مالیاتی خود را تسلیم کرده و سپس نسبت‌ به پرداخت مالیات اقدام می ‌کنند براساس ماده ۱۹۷ قانون مالیات مستقیم درصورتی‌ که شما لیست مالیاتی خود را ارسال نکنید باید ۲ درصد حقوق پرداختی خود را به‌ عنوان جریمه برای مالیات پرداخت کنید و اگر مشمول مالیات گردیدید و پرداخت مالیات را انجام ندادید ماده ۱۹۹ قانون مالیات مستقیم شما را به پرداخت ده ‌درصد مالیات پرداخت‌ نشده جریمه کرده و اگر نسبت به پرداخت آن تأخیر داشته باشید به ازای هر یک ماه 2.5 درصد نیز باید جریمه پرداخت کنید.

جمع بندی

پیوند محاسب در کنار شماست تا شما بتوانید تمامی فعالیت‌ های مالی مجموعه یا شرکت خود را به ‌درستی انجام دهید ما در این مقاله سعی کرده‌ایم تا انواع شرایط که برای مالیات بر حقوق وجود دارد و جرمه ها زمان آن را برای شما مطرح کنیم و همچنین از میزان و نوع محاسبه آن نیز شما را مطلع ساخته و شما می‌ توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین جهت مشاوره مالیاتی رایگان با مشاوران حقوقی پیوند محاسب تماس بگیرید.

سوالات متداول
نظرات