مجازات کتمان مالیات و قوانین آن

مقدمه

در برخی موارد دیده می شود که افراد، درامد خود را کتمان می نمایند و از اعلام آن خودداری می کنند. این کتمان ها از طرف مدیران شرکت ها با اهداف متفاوتی اتفاق می افتد که از این اهداف می توان به حساب سازی، کم کردن پرداخت مالیات و فرار مالیاتی اشاره کرد. که اگر این افراد از عواقبی که کتمان درامد با خود به همراه دارند، مطلع شوند قطعا از این کار خودداری می کنند.  در همین راستا مجموعه پیوند محاسب  در این مطلب بر آن است تا شما را با عواقب و مجازات های کتمان درامد و مالیات آشنا کند.

کتمان مالیات

کتمان درامد به معنی مخفی کردن سود بوده و درآمدی که کتمان می شود در واقع همان درآمدی است که شخص مودی در طی یک سال بر اساس فعالیت های اقتصادی، مالیاتی را کسب نموده ولی با ثبت نکردن آن در دفتر قانونی و ارائه نکردن آن در اظهار نامه های مالیاتی، سعی در پنهان و مخفی کردن آن داشته است.

پیشنهاد مطالعه : مالیات مستقیم و غیرمستقیم چیست و تفاوت آن ها

عواقب کتمان مالیات

عواقب کتمان مالیات

طبق ماده 192 قانون مالیات مستقیم که به عواقب کتمان درآمد اشاره می کند جریمه ای 40 درصدی که غیر قابل بخشش می باشد برای کتمان درآمد در نظر گرفته شده است ولی در صورت عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی و یا کتمان کردن درآمد و یا اعلام هزینه هایی که با واقعیت مغایرت داشته باشد، 30 درصد جریمه نسبت به مالیات کتمان شده برایشان در نظر گرفته خواهد شد. لازم به ذکر و تاکید است که جرم ارائه نکردن اظهار نامه مالیاتی، نابخشودنی است و در صورت حساب کردن مالیات به صورت علی الراس درآمد های تخمین زده شده، با وجود عدم تکیه بر مدارک به عنوان قرینه مالیاتی حساب شده و درآمد کتمان شده مشمول مقررات و جریمه نخواهد بود. همچنین اشخاصی که اظهار نامه ارزش افزوده را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و ثبت نموده اند اگر هزینه ها غیر واقعی باشند یا درآمد کتمان شده باشد، مالیات تعلق گرفته به میزان 40 درصد از میزان درآمد کتمان شده خواهد بود.

همچنین می توان به محرومیت از معافیت ها و مشوق های مالیاتی، جریمه کتمان درآمد، طولانی شدن مرور زمان مالیاتی و مسئولیت کیفری کتمان درآمد مالیاتی اشاره کرد.

عواقب قانونی ابراز کتمان مالیات

عدم قبول کردن کتمان درآمد که در صورت کشف کردن و مشاهده غیر واقعی بودن هزینه ابرازی، قبول کردن آن به منظور کم کردن از مجموع درآمد منتفی و لغو می شود.

از دیگر عواقب آن جریمه است که در صورت ابراز هزینه غیر واقعی، فرد مشمول جریمه ای برابر 30 درصد مالیات مربوط به عدم قبول کردن هزینه های غیر واقعی می شود.

آیا کتمان مالیات قابل بخشش است؟

در رابطه با کتمان درآمد، سازمان امور مالیاتی هیچ گونه تعارفی ندارد و در این مورد هیچ گونه بخشودگی در نظر نگرفته است و در صورت شناسایی و مشاهده چنین افراد متخلفی به طور قطع جریمه سنگینی را برای وی در نظر می گیرند.

مقاله پیشنهادی : شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم چیست؟!

 

مصادیق کتمان مالیات

مصادیق کتمان مالیات

 • یک مصداق کتمان درآمد حساب سازی کردن است که بدین وسیله درآمد از منظر ممیزان دارایی و سازمان امور مالیاتی دور بماند. با حساب سازی کردن می توان هزینه های ساختگی و ترفند های حسابداری را به کار برد.
 • ثبت نکردن دارایی ها و یا کمتر از میزان واقعی ثبت کردن آن در دفتر های قانونی نوعی کتمان درآمد می باشد که به این صورت مالیات کمتری پرداخت می شود.
 • کتمان درآمد دیگری که می توان به آن اشاره کرد، حساب به حساب کردن می باشد که برای مخفی کردن درآمد های سنگین از این ترفند استفاده می کنند.
 • ایجاد خریدار های ساختگی و ساختن فاکتور های صوری به صورت جعلی و یا به نوعی استفاده کردن از کد های دیگران که فروش کالا های آن ها از طریق نمایندگی اتفاق می افتد.
 • کتمان دیگری که غالبا از آن استفاده می شود عدم اعلام سود شرکت به طوری که هیچ تناسبی بین درآمد اعلام شده در گزارش های ماهانه و صورت های مالی موجود نمی باشد.
 • کتمان دیگری که گاهی در فعالان وارداتی شاهد آن هستیم، کمتر تحویل گرفتن کالا های وارداتی و ثبت مبلغ خرید کل در دفتر و نشان دادن درآمد کمتر و هزینه بیشتر را نشان دهد.
 • در صورتی که قیمت خرید کالا و خدمات را به وسیله ایجاد فروشندگان و فاکتور های جعلی و ساختگی اعلام نمایند در واقع نوعی کتمان انجام شده است.
 • نوع دیگر کتمان، بستانکار نشان دادن حساب مشتریان می باشد که این نیز به منظور بازگشت واهی کالا و لحاظ کردن تخفیفات نقدی جعلی به حساب مشتریان در صورتی که اصلا چنین تخفیفاتی اعمال نشده است، می باشد.
 • در صورت کم فروشی که با دستکاری در ابزار اندازه گیری و وزن سنجی انجام می شود نیز نوعی کتمان انجام شده است.
 • لحاظ کردن مطالبات بدون وصول کردن واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده به منظور کمتر نشان دادن درآمد و همچنین بیشتر نشان دادن هزینه ها صورت می پذیرد که خود نیز نوعی کتمان درامد است.
 • درصورت خارج کردن کالای سالم از حساب و ثبت کردن ان ها در دفاتر به عنوان ضایعات نیز نوعی کتمان درآمد انجام گرفته است.
 • در صورت تبانی با مشتری جهت بیشتر نشان دادن قیمت کالا و خدمات نسبت به آنچه که هست و مبلغی که در فاکتور ها ثبت می شود با آنچه که در واقعیت است تطابق نداشته باشد که درآمد کمتری را نشان دهد که مشمول مالیات نشود نیز نوعی کتمان درآمد است.
 • در صورتی که برای خود و یا افرادی که عضو شرکت نباشند فاکتور های جعلی درست کنید به منظور کمتر نشان دادن درآمد و افزایش هزینه ها نیز نوعی کتمان درآمد صورت گرفته است.
 • در صورت ثبت هزینه های مستقیم کالاهای وارداتی در حساب هزینه های جاری نیز نوعی کتمان درامد محسوب می شود.
 • اگر از مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد اولیه گران قیمت در تولیدات به کار برید نیز مصداق کتمان درآمد می باشد.
 • در صورت دخالت و دستکاری در سیستم حسابداری شرکت ها و دستکاری در داده های ثبت شده که بر اساس خرید و فروش های اتفاق افتاده آن ها را گزارش و ثبت کرده اند به منظور افزایش هزینه ها، نیز نوعی پنهان کاری درآمد و یا همان کتمان رخ داده است.
 • اگر خروجی های واقعی از بین رفته و خروجی های جعلی به جای آن جایگزین شوند نیز تخلف محسوب شده و کتمان درآمد می باشد.
 • در صورت بیشتر نشان دادن هزینه های تمام شده کالا ها نسبت به قیمت واقعی آن ها، مصداق کتمان درآمد می باشد.
 • اگر هزینه مواد اولیه ساخت محصول یا خدمات را بیشتر از آنچه که هست گزارش دهیم نوعی کتمان درآمد رخ داده است.
 • در صورتی که قراردادی صوری با شخص حقیقی یا حقوقی منعقد شود و بر همان اساس فاکتوری جعلی ارائه شود مبنی بر خرید کالا یا خدمات نیز مصداق کتمان درآمد است.
 • در صورت خارج شدن دارایی های مستهلک شده از حساب ها و در زمان واگذاری یا فروش و درآمد آن ها نیز پنهان کاری صورت بگیرد، تخلف انجام شده و مصداق کتمان درآمد می باشد.
 • در صورت تسعیر در نرخ ارز به منظور کتمان کردن سود و نشان دادن ضرر و زیان، مصداق کتمان درآمد می باشد.

ضرورت استفاده از وکیل در اختلافات مربوط به کتمان مالیاتی

با توجه به عواقب جدی که کتمان درآمد یا هزینه های غیر واقعی دارند و این اختلافات دارای شرایطی خاص می باشند و همچنین در موارد زیادی ادعای کتمان درآمد دارای جهت های دفاعی موجه می باشد که خود نیز نیازمند تخصص و آگاهی است، لازم به پیشنهاد دادن وکیل مالیاتی است. در نتیجه در صورت مواجه با مسائل مربوط به کتمان درآمد برای دفاع و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی و طرح داد خواست در دیوان اداری از وکیل مالیاتی استفاده نمایید.

روش های قانونی برای کاهش مالیات و عدم استفاده از کتمان درآمد

برای این که جریمه نشوید حتما باید فروش را در قالب یک فاکتور رسمی ارائه دهید.

اظهارنامه مالیاتی را در زمان تعیین شده از ست سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده و مالیات خود اظهاری نیز پرداخت شود.

مالیات های تکلیفی را نیز در وقت مقرر پرداخت نمایید.

لیست مالیات حقوق و دستمزد را نیز به موقع ارسال کرده و مالیات مربوط به آن را نیز در وقت معین پرداخت نمایید.

گزارش معامله های فصلی و اظهار نامه ارزش افزوده را نیز به موقع ارسال نمایید.

مدرک های مربوط به هزینه های عمومی و اداری را نیز در طول سال به طور منظم و مرتب جمع آوری کنید.

تا جایی که امکان دارد مواد اولیه را از فروشندگانی که فاکتور رسمی ارائه می دهند، خریداری کنید.

روش تشخیص فاکتور های صوری توسط ممیزان مالیاتی

بعضی شرکت ها برای کم کردن هزینه های مالیات خود اقدام به تهیه فاکتور های صوری می نمایند که به این صورت می باشد که با پرداخت کردن درصدی مشخص از رقم فاکتور به شرکت های فروش فاکتور، این فاکتور را دریافت کرده و ان ها را در گزارشات معامله های فصلی و یا اظهار نامه ها اعمال می نمایند. ممیزان مالیاتی از روش هایی استفاده می کنند که این فاکتورها را شناسایی کنند که به برخی از این روش ها و ابزار اشاره می کنیم.

 • بررسی کردن اعتبار گواهی ارزش افزوده شرکت طرف معامله
 • کنترل کردن مستندات و گزارش هایی همچون بارنامه حمل کالا و غیره
 • استفاده کردن از پایگاه داده ای مثل فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی
 • و تطابق دادن رقم فاکتور با رقم های گردش حساب های بانکی شرکت.

 

در نهایت

مجموعه پیوند محاسب در این بخش تمام تلاش خود را کرده است تا شما را هم با قوانین کتمان مالیات و درامد و همچنین با عواقب و پیامد های ناشی از کتمان درامد آشنا کند. بنابراین مناسب است که بر طبق قوانین و در طی دوره های مشخص در راستای قوانین حرکت کرده تا با جریمه های سنگین مجازات نشوید. اگر برای بررسی دفاتر و انجام امور مالی خود نیازمند تیمی حرفه ای می باشید تا تمامی فرایند های مالی و مالیاتی واحد تجاری شما را انجام دهد و یا به دنبال مشاوره در این حوزه می گردید متخصصان پیوند محاسب همواره در خدمت شما هستند.

نظرات