تبلیغات چند درصد فروش را تشکیل میدهد؟

تمامی افرادی که در جامعه فعالیت اقتصادی فرهنگی و خدماتی دارند قطعا برای توسعه واحد فعالیت خودشان نیاز به تبلیغات دارند. تبلیغات در حقیقت نوعی معرفی و اعتبار سنجی کالا و خدمات محسوب می شود که در دهه اخیر با قابلیت های جدیدی وارد دنیای امروزی شده است. امروز تصمیم ندارم درباره ابعاد تبلیغات صحبت کنم چون در تخصص من نیست! نکته ای که تصمیم دارم در این پست تشریح کنم نگاه سازمان امور مالیاتی به هزینه های زیرساخت کسب و کارهاست که یکی از مهمترین آنها هزینه تبلیغات می باشد.

چرا هزینه تبلیغات در موقع رسیدگی رد می شود؟

یکی از آسیب های جدی مودیان در هنگام رسیدگی رد هزینه ها از طرف کارشناس ارشد امور مالیاتی است.ولی باید دید چرا این آسیب هنگام رسیدگی رخ می دهد و اگر بوجود بیاید چگونه آن را رفع عیب کنیم؟ شما هنگامیکه برگ تشخیص مالیات سال عملکرد را دریافت می کنید می توانید برگ مبانی تشخیص یا جزییات محاسبات را از حوزه مالیاتی دریافت نمایید تا بتوانید عملیات احیا را در دفاتر و حسابها بخوبی اجرا کنید. قطعا یکی از هزینه ها هزینه تبلیغات است. نکته ای بسیاری از مودیان توجه کمتری به ان دارند عدم رعایت حجم هزینه تبلیغات نسبت به فروش است.شاید این جمله را شنیده باشید ولی دقیقا نمیدانید منشا این جمله کجاست؟ یعنی حوزه مالیاتی چه حدی در نظر گرفته که شما ملزم به رعایت ان هستید؟ امروز جهت یادآوری من متن کامل بخشنامه ۶۹۳۴ را برای شما منتشر کرده ام تا متوجه ارزیابی تبلیغات در بین هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی شوید.

 

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۹/۷۶۷/۵/۳۰ مورخ ۱/۳/۱۳۷۲ وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره یک ماده(۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود:

هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارئه خدمات وتوسعه صادرات در موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد
۱هزینه تبلیغات، برای تولید کالا(اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی) یا خدماتی که در دوره های آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شوند، ظرف ۵سال از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی وهر سال تا سقف دو درصد(۲%) فروش آن سال مستهلک خواهد شد.

منظور از ۲ درصد این است که اگر شما در طول یکسال عملکرد مالی خود ۲ میلیارد فروش کالا و خدمات ثبت نموده باشید تنها ۴۰ میلیون هزینه تبلیغات می توانید در دفاتر خود انعکاس دهید

۲-هزینه تبلیغات برای شناساندن ومعرفی کالاهای تولید داخل (اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی)و همچنین خدمات در سال اول بهره برداری تا میزان پنج درصد (۵%) و برای سال دوم تا سه درصد(۳%) وسنوات بعد هرسال تا دو درصد(۲%) فروش خالص همان محصول قابل قبول در هزینه تولید خواهد بود
تبصره – شمول تسهیلات موضوع بندهای فوق الذکر در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن ویا تاییدیه موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
۳هزینه تبلیغات کالاهای صادر شده هفت درصد (۷%) قیمت کالاهای مذکور.
۴هزینه تبلیغات فیلم های سینمائی تولید داخل کشور تا میزان ده درصد(۱۰%) فروش بلیط هر سال پس از کسر عوارض خواهد بود.

امیدوارم با مطالعه این مقاله در سایت پیوند محاسب و با اگاهی نسبت به این موضوع (قبولی هزینه ها طبق ماده ۱۴۸ ) در پایان سال اظهارنامه های مستند و قابل اتکایی را به حوزه مالیاتی ارسال نمایید.

 
سوالات متداول
نظرات