بررسی معافیت های مالیاتی 1402 + جدول

مقدمه


معافیت های مالیاتی یکی از مسائل مهم در حوزه مالیات و مالیات ‌های متنوعی را شامل می‌ شود که توسط قوانین و مقررات مالیاتی ارائه می ‌شوند. این معافیت ‌ها به شرکت ‌ها و افراد می‌ توانند در قالب کاهش مالیات ‌های قابل پرداخت، کاهش هزینه ‌های مالیاتی، تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و همچنین تشویق به فعالیت ‌های خیریه و اجتماعی ارائه شوند.
در سال ۱۴۰۲، مقررات جدیدی برای معافیت‌های مالیاتی ارائه شد که به برخی از شرکت‌ ها و افراد اجازه می‌ دهد تا در برخی از موارد از پرداخت مالیات برخوردار شوند. این معافیت ‌ها برای تشویق به فعالیت ‌های اقتصادی، برخی اقشار مشمول، تشویق به ایجاد شغل و همچنین حمایت از بخش‌ های مختلف اقتصادی ارائه شده‌اند. مثلا مالیات بر درامد در سال 1402 تا سقف 5.600.000 تومان و املاک نیز به صورت سالانه تا سقف 50.000.000 تومان معاف از مالیات هستند.
با این حال، برای بهره‌مندی از این معافیت ‌ها، باید موارد و شرایط مشخصی را رعایت کرد و به قوانین و مقررات مالیاتی پایبند بود. همچنین، باید توجه داشت که این معافیت ‌ها ممکن است به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات مالیاتی همیشگی نباشند و برخی از معافیت ‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لغو یا تغییر داده شوند.
بنابراین، شرکت‌ ها و افرادی که به دنبال بهره‌مندی از معافیت ‌های مالیاتی هستند، باید با دقت و آگاهی کامل از شرایط و موارد مشمول معافیت ‌ها عمل کرده و در صورت نیاز، با مشاوران حرفه‌ای مالیاتی مشورت کنند.


معافیت مالیاتی چیست؟


معافیت مالیاتی به مفهوم کاهش مالیات‌ های قابل پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط افراد و شرکت‌ ها در برخی موارد خاص ارائه می ‌شود. این معافیت ‌ها ممکن است در قالب کاهش مالیات‌ های قابل پرداخت، تخفیف مالیاتی، اعمال نرخ مالیات پایین ‌تر، تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و همچنین تشویق به فعالیت‌ های خیریه و اجتماعی ارائه شوند.
معافیت ‌های مالیاتی ممکن است برای افراد و شرکت ‌ها در برخی موارد ارائه شود، از جمله معافیت از مالیات برای درآمد کمتر از حد معافیت، معافیت مالیاتی برای فعالیت ‌های خیریه، معافیت از مالیات برای سرمایه‌گذاری در بخش ‌های خاص اقتصادی و معافیت مالیاتی برای شرکت ‌های کوچک و متوسط.
با این حال، باید توجه داشت که معافیت ‌های مالیاتی ممکن است با شرایط و موارد خاصی همراه باشند و برای استفاده از آن ها باید شرایط مشخص را رعایت کرد. همچنین، ممکن است معافیت‌ ها با توجه به تغییرات در قوانین و مقررات مالیاتی لغو یا تغییر داده شوند و بنابراین باید همیشه با دقت و آگاهی کامل از شرایط و موارد مشمول معافیت‌ ها عمل کرد.


موارد معافیت از مالیات


موارد انواع معافیت مالیاتی سال 1402 شامل معافیت از مالیات بر درآمد برای درآمد های کمتر از حد معافیت، معافیت از مالیات برای درآمد های ناشی از دارایی ‌های غیر منقول مانند اعطای مسکن، معافیت از مالیات برای درآمد های ناشی از فعالیت ‌های خیریه، معافیت از مالیات برای سرمایه ‌گذاری در بخش‌ های خاص اقتصادی مانند بخش کشاورزی، معافیت از مالیات برای شرکت ‌های کوچک و متوسط و معافیت از مالیات برای برخی از درآمد های ارث و وراثت می ‌باشد.
لازم به ذکر است که سقف درآمد و دارایی مشمول معافیت در هر یک از موارد معافیت مالیاتی ممکن است متفاوت باشد و باید با دقت و آگاهی کامل از شرایط و موارد مشمول معافیت‌ ها عمل کرد. در ادامه موارد معافیت از مالیات 1402 را بررسی می کنیم.

 


 نوع فعالیت                                                                                                                 درصد معافیت
 هتل ‌ها و مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری                                                                             50
 درآمد ناشی از تعليم و تربيت                                                                                                100
 بیمه های عمر و زندگی                                                                                                          100
 هزینه های درمانی شخصی و خانواده                                                                                        100
 فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی                                                             100
 اشخاص حقیقی در قالب عقود مشارکتی                                                             حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی
 سود سپرده های اشخاص حقیقی                                                                                            100
 درآمد صندوق عمران موقوفات کشور                                                                                        100
 درآمد صادرات خدمات و کالا های غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی                                          100
 صادرات مواد خام                                                                                                                100
 واردات ماشین آلات چاپ                                                                                                     100
درآمد کارگاه های فرش دست بافت و صنایع دستی                                                                     100 

معاف مالیات بر اساس حقوق و درآمد


میزان مالیات بر اساس میزان حقوق در آن به شرح زیر است:
حقوق تا 5 میلیون و 600 هزار تومان: معاف از مالیات
حقوق از 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 10 میلیون تومان: 10 درصد
حقوق از 15 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان: 15 درصد
حقوق از 25 میلیون تومان تا 35 میلیون تومان: 20 درصد
حقوق بیش از 35 میلیون تومان: 30 درصد
به این ترتیب، افراد با درآمد حقوقی کمتر از 5 میلیون و 600 هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که حقوق فرد بین محدوده ‌های دیگر قرار بگیرد، مالیات بر اساس درصد مشخص شده برای هر محدوده محاسبه می ‌شود. لطفا توجه داشته باشید که این جدول معافیت مالیاتی بر اساس حقوق به نمونه‌ ای تصویری اشاره دارد و ممکن است در واقعیت و بر اساس قوانین مالیاتی کشور خاص تفاوت داشته باشد.


معافیت مالیاتی بر اساس عملکرد (درآمد) به شرح زیر است:


میزان درامد میزان مالیات
درآمد خالص تا مبلغ 28 میلیون و 800 هزار تومان معاف از مالیات
درآمد تا 50 میلیون تومان 15 درصد
نسبت به مازاد 50 میلیون تومان، تا میزان 100 میلیون تومان درآمد 20 درصد
مازاد بر 100 میلیون تومان درآمد 25 درصد

به این ترتیب، افراد با درآمد خالص کمتر از 28 میلیون و 800 هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که درآمد فرد بین محدوده‌ های دیگر قرار بگیرد، مالیات بر اساس درصد مشخص شده برای هر محدوده محاسبه می ‌شود.


معافیت مالیاتی خوردهای لوکس 1402


در زیر جدول معافیت مالیاتی دارایی خودرو های لوکس آمده است:
قیمت خودرو میزان مالیات
تا 1 میلیارد میلیون تومان معاف از مالیات
تا 1 و نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد 100 میلیون 1 درصد
تا 3 میلیارد تومان، نسبت به مازاد 1 و نیم میلیارد تومان 2 درصد
تا 4 و نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد 4 و نیم میلیارد تومان 3 درصد
بیشتر از 4 و نیم میلیارد تومان 4 درصد

معافیت مالیاتی درامد حاصل از اجاره


در زیر جدول درآمد سالیانه مشمول مالیات و درصد مالیات مربوط اجاره به سال ۱۴۰۲ آمده است:
درامد سالیانه درصد مالیات
کمتر از 50 میلیون تومان معاف از مالیات
تا 50 میلیون تومان 15 درصد
50 تا 100 میلیون تومان 20 درصد
بیشتر از 100 میلیون تومان 25 درصد

سقف معافیت های مالیاتی 1402

مقاله پیشنهادی: تعریف معافیت مالیاتی


در زیر جدول سقف معافیت های مالیاتی ۱۴۰۲ برای درآمد ناشی از حقوق، اجاره ملک، عملکرد و دارایی خودروی لوکس آمده است:
نوع درآمد سقف معافیت مالیاتی
حقوق تا 5 میلیون و 600 هزار تومان
عملکرد تا 28 میلیون و 800 هزار تومان
خودروهای لوکس تا 1 میلیارد تومان
اجاره ملک کمتر از 50 میلیون تومان

لطفا توجه داشته باشید که هنوز بخشنامه ای در رابطه با معافیت مالیاتی ۱۴۰۲ ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ بخشنامه، متن مقاله به روز رسانی شود. همچنین لازم به ذکر است که در کشور های دیگر، شرایط و معیارهای مختلفی برای محاسبه مالیات و سقف معافیت های مالیاتی وجود دارد.
برای استفاده از معافیت مالیاتی چه کار هایی باید انجام داد
برای استفاده از معافیت مالیاتی، ابتدا باید شرایط و معیار های مورد نیاز برای اعطای معافیت مالیاتی را بشناسید. سپس باید مدارک و اسناد مورد نیاز را تهیه کرده و در صورت لزوم، به مراجع ذی صلاح ارائه دهید.
برای مثال، در صورتی که می‌خواهید از معافیت مالیاتی برای خودروی لوکس استفاده کنید، باید ابتدا قیمت خودرو و میزان مالیات مربوطه را بررسی کنید. سپس باید مدارک مورد نیاز را جمع آوری کرده و به مراجع مالیاتی مربوطه ارائه دهید. به عنوان مثال، باید مدارک مالکیت خودرو، مدارک مربوط به خرید و فروش خودرو و شناسنامه خودرو را تهیه کنید و به مراجع مالیاتی ارائه دهید.
همچنین، برای استفاده از معافیت مالیاتی برای درآمد حقوقی، باید ابتدا شرایط و معیار های مورد نیاز برای اعطای معافیت مالیاتی را بشناسید. سپس باید مدارک و اسناد مربوط به حقوق دریافتی خود را جمع آوری کرده و به مراجع مالیاتی ارائه دهید.
در کل، برای استفاده از معافیت مالیاتی، باید با دقت شرایط و معیار های مورد نیاز را بشناسید و مدارک و اسناد مربوطه را تهیه کنید و در صورت لزوم، به مراجع ذی صلاح ارائه دهید.


سخن پایانی


با توجه به موارد مطرح شده در جداول معافیت مالیاتی بر اساس درآمد و عملکرد، می ‌توان نتیجه گرفت که در کشوری با قوانین مالیاتی مشابه، افراد با درآمد کمتر از حد مشخص شده در جداول، از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین، با افزایش درآمد، درصد مالیات نیز افزایش می‌یابد.
به همین ترتیب، سقف معافیت های مالیاتی نیز برای سال مشخص شده است. افراد با درآمد، اجاره، عملکرد و دارایی زیر سقف مشخص شده، از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین شما عزیزان میتوانید برای امور مالیاتی و مشاوره مالیاتی به مجموعه پیوند محاسب مراجعه فرمایید.

نظرات