جزئیات خبر

سمینار آموزشی یک روزه با موضوع چگونگی بهره مندی از معافیت ها و نحوه محاسبه مالیات با نرخ در شرکت های دانش بنیان
سمینار آموزشی یک روزه با موضوع چگونگی بهره مندی از معافیت ها و نحوه محاسبه مالیات با نرخ در شرکت های دانش بنیان

سمینار آموزشی یک روزه با موضوع چگونگی بهره مندی از معافیت ها و نحوه محاسبه مالیات با نرخ در شرکت های دانش بنیان با تدریس جناب آقای مهندس لایقی در مرکز رشد دانشگاه دولتی قم در تاریخ 20 مهر ماه 1401 با حضور مدیران شرکت ها و مدیران مالی برگزار گردید.

.

 

نظرات