جزئیات خبر

اعطا لوح تقدیر از سوی مجمع مدیران ایران با عنوان بهترین مجموعه خدمات مالیاتی کشور به پیوند محاسب در سال 1401
اعطا لوح تقدیر از سوی مجمع مدیران ایران با عنوان بهترین مجموعه خدمات مالیاتی کشور به پیوند محاسب در سال 1401

اعطا تقدیرنامه به مدیریت گروه مالی و مالیاتی پیوند محاسب جناب آقای علیرضا لایقی توسط کارگروه کمیسیون مجمع مدیران ایران به عنوان شرکت شایسته در ارائه خدمات مالی و مالیاتی در اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی ، در سالن مرکز همایش های صدا و سیما تهران ، مورخ 5/ تیر ماه/ 1401 برگزار گردید .

   

نظرات