جزئیات خبر

سمینار تخصصی تغییرات قوانین مالیاتی ، ویژه جامعه پزشکان ، درمانگاه ها و بیمارستان ها
سمینار تخصصی تغییرات قوانین مالیاتی ، ویژه جامعه پزشکان ، درمانگاه ها و بیمارستان ها

اولین سمینار آموزشی که با همت علوم پزشکی استان قم در سالن اجتماعات امام علی (ع) در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید که با سخنرانی آقای علیرضا لایقی به آخرین تکالیف مالیاتی ویژه پزشکان ، بیمارستان ها و درمانگاه ها به مدت زمان 6 ساعت که در پایان با پرسش و پاسخ و عکس یادگاری تقدیر به عمل آمد.

نظرات