جزئیات خبر

مالیات ، آنچه که از ندانستنش ضرر کردیم ....
مالیات ، آنچه که از ندانستنش ضرر کردیم ....

سمینار ملی با رویکرد مالیات، آنچه که از ندانستن آن ضرر کردیم ، سالن همایش های هتل خورشید استان قم با سخنرانی جناب آقای میثم حاجی محمدی و آقای علیرضا لایقی همچنین با حضور کارافرینان و روسای اتحادیه های صنعتی استان قم به مدت یک روزه به مدت زمان 4 ساعت ، پرداخته شد.