جزئیات خبر

کارگاه یک روزه تحریر آموزش اصول و فنون اظهارنامه نویسی
کارگاه یک روزه تحریر آموزش اصول و فنون اظهارنامه نویسی

کارگاه یک روزه تحریر آموزش اصول و فنون اظهارنامه نویسی درساختمان چمران دانشگاه دولتی قم با حضور مهندس میثم حاجی محمدی با میزبانی گروه پیوند محاسب با حضور کارشناسان و مدیران مالی برگزار گردید.