جزئیات خبر

همایش یک روزه تخصصی با حضور مدیران واحد های اقتصادی
همایش یک روزه تخصصی با حضور مدیران واحد های اقتصادی

همایش یک روزه تخصصی با حضور مدیران واحد های اقتصادی ، مدیران مالی و مشاوران مالیاتی در مرکز مشاوره زندگی عاقلانه برگزار گردید . این همایش در بخش اول با ایراد سخن جناب مهندس لایقی در زمینه مالیات و چگونگی کاهش موثر آن و بهره مندی معافیت های و مشوق های مالیاتی بیان سخن فرمودند . در بخش دوم مایش جناب دکتر طباطبایی به عنوان سخنران بخش دوم در موضوع تاثیر آرامش روانی در کسب و کار و چگونگی کاهش استرس در معاملات تجاری طرح سخن فرمودند. در انتها ا ز سرکار خانم صادق نژاد مدیر روابط عمومی تیم پیوند محاسب تقدیر به عمل آمد.

نظرات