جزئیات خبر

سمینار آموزشی و جذاب مالیات ، آنچه که از ندانستن آن ضرر کرده ایم
سمینار آموزشی و جذاب مالیات ، آنچه که از ندانستن آن ضرر کرده ایم

با اجرای سرکار خانم صادق نژاد و سخنرانی مرد اول  مالیات ایران جناب آقای مهندس میثم حاجی محمدی (مدیر سایت پرشین حساب) و همچنین خیر مقدم مدیر عامل گروه پیوند محاسب در هتل ونوس قم و با استقبال چشمگیر حسابداران. دانشجویان و کارفرمایان طرف قرارداد تیم پیوند محاسب برگزار گردید.