جزئیات خبر

تور علمی آموزشی قبرس شمالی
تور علمی آموزشی قبرس شمالی

تور  علمی آموزشی قبرس شمالی که به جهت ارتقا سطح توانایی کیفی مدیران ارشد تیم پیوند محاسب با حضور مدیرعامل ، جناب آقای علیرضا لایقی و معاونت اجرایی پیوند محاسب به مدت 10 روز برگزار گردید . مجری برگزاری این تور موسسه آموزشی ( بیشتر از یک نفر ) با مدیریت جناب آقای محمد پیام بهرام پور مرد اول سخرانی انگیزشی کشور و با حضور اساتید در شهر نیکوزیا و فاماگوستا در کشور قبرس شمالی برگزار گردید . در این رویداد بازدید از برزگترین مرکز دانشگاهی کشور و چندین پروژه عمرانی جهت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار مورد بازدید و ارزیابی صورت گرفت.