در صورت عدم پرونده مالیاتی ، چه اتفاقی می افتد؟
2 سال پیش

اگر فرد یا مجموعه ای مشمول مالیات باشد و تشکیل پرونده مالیاتی ندهد ، در هر صورت به واسطه درآمدهایی که کسب می کند به احتمال زیاد تراکنش هی بانکی ایجاد خواهد نمود و یکی از کنترل های نامحسوس اداره مالیات ، موضوع رسیدگی تراکنش های بانکی است .

از سوی دیگر، هر فعال اقتصادی به هر حال با اشخاص دیگری مبادلات مالی خواهد داشت و در این مبادلات اگر طرف مقابل ، بر اساس تکلیف قانونی ، فعالیت های اقتصادی خود را اظهار کند ، در زنجیره این مبادله ناقص اقتصادی ، شخص یا اشخاصی که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند آشکار می شوند.

از دیگر مواردی که اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی را مشخص می کند ، الزاماتی است که ، بر اساس قوانین ، سازمان ها و نهادها و بانک ها را موظف کرده جهت ارائه برخی خدمات دولتی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیاتی را مطالبه نمایند و در صورتی که فرد یا مجموعه ای قادر به ارائه مدارک لازم جهت احراز ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد ، خدمات و امتیازات لازم را دریافت نخواهد کرد.

تعلل یا تاخیر در تشکیل پرونده مالیاتی ، شخص یا مجموعه  را دچار مشکلات فراوان مالیاتی و انباشت تکالیف و جرائم خواهد کرد ؛ پس باید اولویت اصلی هر فعال اقتصادی این باشد که در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کند.

گروه مالی و مالیاتی پیوند محاسب قم
LOADING