مقالات آموزشی

learning articles

متن تست

متن تست

مالیات اشخاص حقیقی (مشاغل) چگونه است ؟

درباره مالیات اشخاص حقیقی چه میدانید؟

ادامه مقاله...
انواع مالیات و موارد قابل پرداخت مالیات در ایران

مالیات چند نوع است وموارد قابل پرداخت مالیات در ایران کدام اند؟

ادامه مقاله...
موارد غیر مشمول ارسال معاملات فصلی کدامند؟

موارد غیر مشمول ارسال معاملات فصلی از منظر سازمان امور مالیاتی؟

ادامه مقاله...
تبلیغات چند درصد فروش را تشکیل میدهد؟

ریشه این جمله کجاست؟ تبلیغات چند درصد فروشه؟

ادامه مقاله...
مشاوره مالیاتی به سبک TIM چیست؟

مشاوره مالیاتی به سبک TIM چیست و چگونه در ایران پیاده سازی می شود؟

ادامه مقاله...
عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

درباره عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) بیشتر بدانیم

ادامه مقاله...
شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم چیست ؟!

انجام تکالیف مالیات بر ارزش افزوده شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم؟!

ادامه مقاله...
درحسابداری ایران چقدر دارایی جمع کرده اید؟

اگر علاقمند به کار و رشته حسابداری هستید حسابداری ایران را دریابید!

ادامه مقاله...
نحوه شکایت از تخلفات مأموران مالیاتی

شما چگونه می‌توانید، یک مأمور مالیاتی متخلف را مورد پیگیری قرار دهید؟

ادامه مقاله...