مقالات آموزشی

learning articles
متن تست

متن تست

2 سال پیش مالیات اشخاص حقیقی (مشاغل) چگونه است ؟

درباره مالیات اشخاص حقیقی چه میدانید؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش انواع مالیات و موارد قابل پرداخت مالیات در ایران

مالیات چند نوع است وموارد قابل پرداخت مالیات در ایران کدام اند؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش موارد غیر مشمول ارسال معاملات فصلی کدامند؟

موارد غیر مشمول ارسال معاملات فصلی از منظر سازمان امور مالیاتی؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش تبلیغات چند درصد فروش را تشکیل میدهد؟

ریشه این جمله کجاست؟ تبلیغات چند درصد فروشه؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش برای طرح دعوای مالیاتی، چقدر باید هزینه بپردازید؟

هزینه رسیدگی طرح دعوای مالیاتی چقدر است؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش مشاوره مالیاتی به سبک TIM چیست؟

مشاوره مالیاتی به سبک TIM چیست و چگونه در ایران پیاده سازی می شود؟

ادامه مقاله...
2 سال پیش عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

درباره عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) بیشتر بدانیم

ادامه مقاله...
2 سال پیش شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم چیست ؟!

انجام تکالیف مالیات بر ارزش افزوده شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم؟!

ادامه مقاله...
2 سال پیش درحسابداری ایران چقدر دارایی جمع کرده اید؟

اگر علاقمند به کار و رشته حسابداری هستید حسابداری ایران را دریابید!

ادامه مقاله...
2 سال پیش نحوه شکایت از تخلفات مأموران مالیاتی

شما چگونه می‌توانید، یک مأمور مالیاتی متخلف را مورد پیگیری قرار دهید؟

ادامه مقاله...
گروه مالی و مالیاتی پیوند محاسب قم
LOADING